Trasor / Putstrasor

0981-000107
Putstrasor Färgade 10kg